- ovjereni prijevodi sudskoga tumača svih vrsta osobnih i službenih isprava, zdravstvenih nalaza, svjedodžbi, potvrda i rješenja tijela javne uprave, izvadaka iz matica i registara, certifikata, dokumenata za sudske postupke, poslovnih ugovora, rezultata poslovanja poduzeća i sl. s hrvatskoga na engleski jezik i obratno
- usmeno prevođenje sudskoga tumača za službene potrebe na sudu, u uredima javnih bilježnika prilikom osnivanja trgovačkih društava ili njihovih skupština; usmeno prevođenje na poslovnim sastancima (konsekutivno ili šaptanjem, tzv. chuchotage)
- prijevod stručnih tekstova, pravnih dokumenata i publikacija uz obradu grafike na teme iz marketinga i odnosa s javnošću, makroekonomije, monetarne i fiskalne politike, financija, bankarstva, tržišta kapitala, poljoprivrede i veterinarstva, graditeljstva, IT tehnologije, telekomunikacija, turizma, uređenja okoliša, obrazovanja i drugih područja
- prijevod propisa Europske Unije kojima se uređuju razna područja poslovanja na hrvatski jezik
- lektura i redaktura raznih stručnih tekstova na engleskom i hrvatskomu jeziku
- prijevod poslovne korespondencije, novinskih članaka, osobnih pisama i poruka
- savjetovanje o optimalnom načinu komuniciranja s partnerima i općom javnošću, s naglaskom na priopćavanje putem medija; krizno komuniciranje
- osmišljavanje i pisanje tekstova za privatne i poslovne potrebe - od osobnih pisama ili dopisa koji se upućuju tijelima javne uprave do poslovnih dopisa, biltena, promotivnih poruka, brošura i priopćenja, uz grafičku obradu i pripremu za tisak po potrebi
- glasovne poruke za razne namjene
Uz engleski i hrvatski kao glavne radne jezike, možemo vam osigurati i prijevode sa slovenskoga, njemačkoga, talijanskoga, španjolskog i francuskoga jezika te s hrvatskoga na te jezike.